ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Για υποβολή βιογραφικού χρησιμοποιήστε τα παρακάτω mail . Τα βιογραφικά σας θα κρατηθούν στην βάση δεδομένων της εταιρείας και θα αξιολογηθούν.
Γραμματεία:  info@askofruit.gr