ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Τα ρόδια και τα προϊόντα μας είναι 100% βιολογικά και η εταιρεία μας κατέχει πιστοποιητικό προϊόντων από τον Οργανισμό Ελέγχου και Πιστοποίησης Βιολογικών Προϊόντων ΔΗΩ για την διασφάλιση ποιότητας των ροδιών και των προϊόντων μας.

Η εταιρία μας δεσμεύεται για την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων μας με την επίτευξη και διατήρηση υψηλών διεθνών προτύπων διασφάλισης ποιότητας, υγιεινής και ασφάλειας τροφίμων εφαρμόζοντας το σύστημα HACCP (Ανάλυση Επικινδυνότητας στα Κρίσιμα Σημεία Ελέγχου), ΕΛΟΤ EN ISO 22000:2005 και ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001:2015. Πρόκειται για συστήματα, τα οποία εφαρμόζονται στην διαδικασία παραγωγής κάθε τροφίμου και καλύπτει όλα τα στάδια παραγωγής, από την παραλαβή των πρώτων υλών μέχρι και την τελική διάθεση των προϊόντων στους καταναλωτές.

Λίγα λόγια για το σύστημα HACCP

Η εφαρμογή του HACCP έγινε υποχρεωτική για τις χώρες της Ε.Ε. σύμφωνα με την οδηγία 93/43/ΕΟΚ. Η εφαρμογή του συστήματος HACCP είναι υποχρεωτική σε κάθε επιχείρηση τροφίμων και ποτών, είτε εμπορική, είτε μεταποιητική, και εφαρμόζεται αρχής γενομένης από τις μεγαλύτερες. Η οδηγία 93/43 αντικαταστάθηκε από τον κανονισμό της Ε.Ε. 852/2004. Κατά τον κανονισμό είναι υποχρεωμένες να εφαρμόσουν HACCP όλες οι επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται με τρόφιμα, εμπορικές, μεταποιητικές κλπ.

 

Έχοντας ως βασική μας αρχή τη διασφάλιση της ποιότητας, της υγιεινής και της ασφάλειας των προϊόντων μας ελέγχουμε σχολαστικά την καταλληλότητα τους, εκτός από τους δικούς μας εργαστηριακούς ελέγχους, πραγματοποιώντας αναλύσεις σε εξωτερικά εργαστήρια. Για τις αναλύσεις μας συνεργαζόμαστε με τα Βιοερευνητικά Εργαστήρια στο Ηράκλειο Κρήτης.

 

Πιστοποιήσεις
Πιστοποιήσεις
Πιστοποιήσεις